Pensioen communicatie

Geven van (Pensioen) Presentaties voor Directie, bestuur, OR en personeel.

Communicatie speelt een grote rol bij pensioenen. Zonder goede communicatie wordt het beoogde doel niet bereikt. Dit kunnen wij doen door individuele gesprekken (web)seminars, een pensioen quiz, workshops, presentaties, participeren in teamoverleg of wat dan ook. De boodschap moet landen bij allerlei partijen van verschillende kennis niveau’s, wij zijn gewend iedereen hierin mee te nemen.

Dit kunnen wij doen voor:

  • Pensioenbestuurders
  • Directie
  • Werkgevers
  • (Ex) Werknemers/(Ex) deelnemers
  • (Ex) Partners/Nabestaanden
  • Gepensioneerden
  • OR leden
  • Vakbonden
  • E.d.

Communicatie en begrip is heel belangrijk:

Pensioen is een complexe materie zeker voor de leek. Wij zijn in staat complexe zaken eenvoudig weer te geven, bijvoorbeeld door visualisatie. Dit doen wij altijd afgestemd op de betreffende doelgroep. Plaatjes met kleine stukjes tekst zeggen vaak meer dan lappen tekst en zijn vaak uitnodigender voor de lezer.

Overgang van DB naar DC pensioenregelingen:

Nederland is nog een land dat met name DB (Denified Benefit) Pensioenregelingen (regelingen gebaseerd op salaris diensttijd regelingen, waarin de pensioen aanspraak leidend is) kent. Toch zien we de laatste jaren pensioenregelingen steeds meer richting DC (Denified Contributions, beschikbare premie regelingen, waarbij de premies worden toegezegd) regelingen. Denk hierbij aan de nieuwe Shell pensioenregeling die van een eindloonregeling langzaam naar een DC regeling is gegaan. Dit is een behoorlijke overgang, dus communicatie bij zo’n wijziging is een must om iedereen hierin mee te nemen.

Wij zijn gespecialiseerd in allerlei soorten DC regelingen( opting out/1DC, Life Cycles/2 DC, Next Generatie DC/3DC, Garantie inkoop vanuit een beschikbare premieregeling, doorbeleggen e.d.). Ook kunnen wij u uitstekend begeleiden bij trajecten van DB naar DC regelingen, maar zeker ook in de communicatie hiervan.
Kortom wij zorgen er voor dat iedereen correct wordt geïnformeerd zodat wijzigingen over over de gehele breedte worden gedragen. Dat is van belang aangezien een pensioenregeling voor een langer termijn geldt.