Pensioen engineering

Een pensioen engineer ontwikkelt, verbetert en beoordeelt nieuwe pensioenregelingen of wijzigingen op bestaande regelingen. Wij kunnen u hier uitstekend mee helpen.

Wij kunnen u adviseren bij het ontwikkelen, beoordelen of presenteren van nieuwe pensioenregelingen of wijzigingen in bestaande regelingen.

Waar moet u op letten, wat zijn de voor- en nadelen benaderd vanuit de werkgever, (ex)werknemer, deelnemer, (ex)partner/nabestaanden zodat u dit kunt meenemen in uw keuze.

Begeleiding en advies van overgang van een oude regeling naar een nieuwe regeling. Hierin kunnen wij iedereen meenemen: Besturen, directie, werkgever, werknemer, OR, vakbonden e.d.
Dit kunnen wij doen door persoonlijke gesprekken, presentaties, communicatie begeleiding via mail, portal of schriftelijk en via voorbeeld berekeningen.

Doorrekenen van wijzigingen in pensioenregelingen op basis van maatmannen of op basis van gehele personeelsbestanden dan wel individuele berekeningen.

Wij kunnen scenario’s voor u doorrekenen zodat de regeling ook toekomstbestendig is.

Beoordelen van beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van uw pensioenregeling, zodat kosten in de hand worden gehouden. Dit komt uiteindelijk ten goede aan het uiteindelijke pensioenresultaat van uw pensioen deelnemers.

Versimpeling van pensioenregelingen en overgangsbepalingen. Alles wat u niet kwijt bent aan (administratie)kosten kan extra besparingen en/of eindrendement van de pensioenrechten opleveren.

Ook kunnen wij u begeleiden bij tender trajecten om de uitvoering van uw pensioenregeling uit te besteden. Dit kunnen wij doen door RFI/RFP (Request For Information/ Request For Proposal) vragen op te stellen, te prioriteren of te beoordelen, of ze juist te beantwoorden. Dat geldt ook voor zogenaamde Beauty Parade trajecten en/of Site Visits. Onze specialiteit ligt hierbij op beoordeling van administratie, STP (Straight-Trough Processing) processen en interfaces. Dit van gegevens aanlevering tot uiteindelijke pensioencommunicatie en uitkering van de pensioenrechten.

Overgang van DB naar DC pensioenregelingen
Nederland is een land dat met name DB (Denified Benefit) Pensioenregelingen (regelingen gebaseerd op salaris diensttijd regelingen, waarin de pensioen aanspraak leidend is) kent. Toch zien we de laatste jaren pensioenregelingen steeds meer richting DC (Denified Contributions, beschikbare premie regelingen, waarbij de premies worden toegezegd) regelingen. Denk hierbij aan de nieuwe Shell pensioenregeling die van een eindloonregeling langzaam naar een DC regeling is gegaan.
Wij zijn gespecialiseerd in allerlei soorten DC regelingen( opting out/1DC, Life Cycles/2 DC, Next Generatie DC/3DC, Garantie inkoop vanuit een beschikbare premieregeling, doorbeleggen e.d.). Ook kunnen wij u uitstekend begeleiden bij trajecten van DB naar DC regelingen.

Kortom wij kunnen u op talloze manieren adviseren op een zeer breed gebied van pensioenen.
Maak vrijblijvend een afspraak om uw wensen door te spreken zodat wij en gerichte offerte voor u kunnen maken voor advies op maat.