Jan Blonk

Maikel heeft zich het afgelopen jaar nadrukkelijk beziggehouden met vernieuwende concepten op het gebied van DC (o.a. PPI) en Pan Europese pensioenoplossingen. Als Sales Engineer heeft hij daarbij maatwerkproposities voor toekomstige opdrachtgevers ontwikkeld. Hij heeft aangetoond commerciële vaardigheden te beschikken en een integraal beeld van behoeften en oplossingen op basis van een zeer brede en diepgaande pensioenkennis.