Project Management

Project & Implementatie management

Als projectleider of implementatiemanager kunnen wij voor u projecten aansturen.
Wij werken zowel volgens Prince2, LEAN, Scrum als waterval methodes.

Dit kunnen korte trajecten zijn met snel resultaat, maar ook langere trajecten van complete wijzigingen in systemen of nieuwe ketens.

Als implementatiemanager zorgen wij ervoor dat nieuwe (pensioen)regelingen of bestaande (pensioen)regelingen geruisloos over gaan naar een nieuw administratiesysteem of gehele administratieketen of onderdelen daarvan.

Onderdelen daarvan zijn:

  • Externe aansturing met de klant (werkgever of pensioenfonds)
  • Interne aansturing van het projectteam
  • Contacten en het meenemen van de stuurgroep (eigenaar, senior supplier, senior user), key-spelers, sponsoren en de gehele organisatie
  • Voortgang rapportage
  • Budget bewaking
  • Planning en bewaking
  • Bewaking en borging voor de scope
  • Prince2 documentatie (PIF/PID/EPR e.d.)

Projecten kunnen wij ook uitvoeren op Agile/Scrum basis. Wij kunnen hiervoor de rol van Productowner of Scrum master voor u vervullen. Bij deze methodiek werken we met korte Sprint periodes van 2 tot maximaal 4 weken, waarbij we elke keer iets opleveren wat direct in productie toepasbaar is. Hierdoor is de investering en dus het risico per Scrum sprint beperkt en is het resultaat direct daarna bruikbaar waardoor er optimaal rendement ontstaat. Deze werkwijze vergt wel iets van de organisatie voor de hoogste efficiency. Wij kunnen uw organisatie hierin ook meenemen.

Verandertrajecten kennen naast een technische en procesmatige kant ook een menselijke kant. Als de mensen, houding en gedrag niet meegenomen worden is het project vaak gedoemd te mislukken. Goede begeleiding van houding en gedrag is dan ook een grote succesfactor bij een wijziging, transitie in uw organisatie. Ook daar hebben wij inmiddels ervaring in en kunnen u hierbij helpen. Dit doen wij door de eindgebruiker al in een vroege fase in het project te betrekken, zodat de overgang vrijwel geruisloos verloopt.