Freelance opdrachten

 • 2022-12-heden Programma Manager Wtp (Wet toekomst pensioenen)

  Als Programma Manager ben ik verantwoordelijk voor de gehele omzetting naar de nieuwe Wet toekomst Pensioenen (Wtp).

   

  Daarnaast ben ik Project Manager voor de omzetting van de Pensioenregeling van Bedrijfstak pensioenfonds Detailhandel (BpfD) van de huidige DB-pensioenregeling naar een nieuwe SPR pensioenregeling per 1-1-2026. Ik ben als projectleider verantwoordelijk voor de gehele migratie en transitie.

  • Mede propositie bepaling voor de gehele Wtp van Pension Services
  • Omzetting en herinrichten IT systemen Azure/Salesforce
  • Omzetten en herinrichten rekenkern AxyLife samen met Lumera
  • Aanpassen mutaties, processen, procesbrieven en portalen voor Wtp/SPR
  • Testen van alle wijzigingen (IT-testing, UAT, Volume & performance test, ketentest, schaduwdraaien, actuariele testen e.d.)
  • Beschikbaar maken van terugwerkkende kracht mutaties en processen binnen de nieuwe SPR regeling, maar ook tussen DB en SPR regeling
  • Samenwerken en gesprekspartner met Directie Capgemini, Pensioenfonds, Accountant, Actuaris, Custodion en vermogensbeheerder
  • Transitie naar nw SPR regeling & “Invaren” van oude rechten (interne waardeoverdracht van DB rechten naar SPR rechten)
  • Aansturen project-team en coördinatoren: Business, productowner, procesowners, Finance & actuariaat, Business analisten, IT-team (NL, India, Vietnam)
  • Rapportage richting Pensioenfonds, Intern management, AFM en DNB inzake dit project/programma.
  • Participeren in Management team Capgemini Pension Servces

  MT lid Capgemini Pension Services

 • 2024-01-2024-03 Projectleider “New way of working IT stream”

  Naast mijn hoofdrol als Program Mananager Wtp & Project Manager SPR BpfD heb ik tijdelijk ruimte om ook als Projectleider “New Way of Working IT stream” voor Capgemini Pension Services op te pakken. Ik zet zelf de start in om later aan iemand anders over te dragen.

  • Overgang van DevOps naar Jira in diverse fases
  • Opstellen en verbeteren bestaande dashboards voor betere aansturing
  • Coaching Scummaster, Productowner, Business Analistenen , Test-team & Procesowners team naar strakker Agile/scrum working
  • Transitie new way of working naar gehele Pension Services team via instructies en presentaties
  • Onderdeel van IT-Change & IT-Run Team & management
 • 2023-01-2023-04 Quality Manager Capgemini Pension Services

  Aansturen van het Data Quality team voor monitoring, oplossen van data issues en bijhorende oorzaken oplossen. Rapportages aan directie, Riks en complience en Pensioenfonds & MT lid.

 • 2022-06-2022-12 Operationeel Manager Backoffice Pension Services

  Operationeel Manager van de gehele backoffice van Capgemini Pension Services, waar we momenteel de administratie uitvoeren van BPFD (Pensioenfonds Detailhandel).

  Verantwoordelijk voor en (in)directe aansturing van de volgende teams:
  – Finance & Actuariaat NL
  – Deelnemerszaken NL
  – Werkgeverszaken NL
  – Backoffice Polen
  – Backoffice India

  -MT lid

 • 2022-04-2022-07 Projectmanager UPO

  Als Projectmanager verantwoordelijk voor de tijdige en correcte verzending van UPO’s 2022. Daarnaast opzetten van een UPO keten die daarna jaarlijks ook hergebruikt kan worden.

   

 • 2021-10- 2022-06 Projectleider Datamigratie CIWO Wonen Capgemini

  Projectleider datamigratie pensioenfonds  BPF Wonen naar de systemen  en processen van pensioenuitvoerder Capgemini binnen pensioenfonds BPF Detailhandel.

 • 2019/08- 2021-09 PGB Pensioendiensten

  Als Freelancer ingehuurd als pensioen consultant voor advies op gebied van DC Pensioenen:

  • Projectleider UPO verzending
  • Productowner UPO Keten (nieuw te bouwen geautomatiseerde UPO keten)
  • Coördinator NPR
  • Coördinator Gemoedsbezwaren
  • Data controle & herstel
  • Procesoptimalisatie DC
 • 2018-2019 Centric (Pension and Insurance Solutions): (Programma) Directeur Operations

  Als Interim (Programma) Directeur Operations ben ik binnen Centric Pension and Insurance Solutions (PaIS) verantwoordelijk voor het Operation team.

  Dit team bestaan uit 3 sub teams te weten:
  – Deelnemerszaken (deelnemer gerelateerde processen zoals ingang pensioenen, overlijden, waardeoverdrachten en GBA gerelateerde processen)
  – Werkgeverszaken (Werkgever gerelateerde zaken, zoals gegevensinwinning (pensioen gerelateerde HR mutaties), werkgever aansluitingen en handhaving)
  – Klant contactcentrum (KCC)

  Centric is pas per 1-1-2018 operationeel in pensioenadministratie voor pensioenfondsen. De keten staat en 5 bedrijfstakpensioenfondsen zijn in productie genomen. Vanaf 1-1-2019 komen daar nog een 3 tal pensioenfondsen bij waarvan 1 BPF en 2 OPF-en. Als Programma directeur ben ik verantwoordelijk voor de (IT) optimalisatie van de processen en de keten samen met het IT&FB team PaIS. Doel is een meer geautomatiseerde, controleerbare, stabielere en foutloze keten, zodat Centric PaIS nog beter in staat is haar klanten en eindklanten te bedienen en in en na 2019 meer klanten kan verwelkomen. Dit zonder de run in gevaar komt en huidige achterstanden zo snel mogelijk worden weggewerkt.

 • 2018-2018 Centric: Programmamanager nieuwe klantimplementaties pensioenen:

  Als Freelance Programmamanager verantwoordelijk voor de volledige implementatie van nieuwe pensioenfondsen naar pensioenuitvoerder Centric.
  Inrichting administratiesysteem Maia Suite, conversie, portalen, communicatie, processen & brieven, uitkeringssysteem Paymaster, Finac, Actuariaat en ServiceNow voor nieuwe klanten per 1-1-2019. Begroting, resources implementatie en transitieplan afgerond. Aangezien Centric mij nodig had voor een andere opdracht is deze opdracht voor mij vervroegd afgerond en overgedragen naar een collega programma-projectleider/implementatiemanager.

 • 2017-2018 Keylane: Projectleider/Teamlead:

  Implementatie 5 BPF-en voor Pensioenuitvoerder Centric (BPF Meubel, Houtbewerking, Beton, Reiswerk, Tandtechniek) incl. overgang naar pensioenrichtleeftijd 68 & implementatie van deelnemer en pensioenplanner portalen (FinCircle) voor BPF Hout, Beton, Reiswerk en Tandtechniek