Centric (Pension and Insurance Solutions): (Programma) Directeur Operations

Als Interim (Programma) Directeur Operations ben ik binnen Centric Pension and Insurance Solutions (PaIS) verantwoordelijk voor het Operation team.

Dit team bestaan uit 3 sub teams te weten:
– Deelnemerszaken (deelnemer gerelateerde processen zoals ingang pensioenen, overlijden, waardeoverdrachten en GBA gerelateerde processen)
– Werkgeverszaken (Werkgever gerelateerde zaken, zoals gegevensinwinning (pensioen gerelateerde HR mutaties), werkgever aansluitingen en handhaving)
– Klant contactcentrum (KCC)

Centric is pas per 1-1-2018 operationeel in pensioenadministratie voor pensioenfondsen. De keten staat en 5 bedrijfstakpensioenfondsen zijn in productie genomen. Vanaf 1-1-2019 komen daar nog een 3 tal pensioenfondsen bij waarvan 1 BPF en 2 OPF-en. Als Programma directeur ben ik verantwoordelijk voor de (IT) optimalisatie van de processen en de keten samen met het IT&FB team PaIS. Doel is een meer geautomatiseerde, controleerbare, stabielere en foutloze keten, zodat Centric PaIS nog beter in staat is haar klanten en eindklanten te bedienen en in en na 2019 meer klanten kan verwelkomen. Dit zonder de run in gevaar komt en huidige achterstanden zo snel mogelijk worden weggewerkt.