Programma Manager Wtp (Wet toekomst pensioenen)

Als Programma Manager ben ik verantwoordelijk voor de gehele omzetting naar de nieuwe Wet toekomst Pensioenen (Wtp).

 

Daarnaast ben ik Project Manager voor de omzetting van de Pensioenregeling van Bedrijfstak pensioenfonds Detailhandel (BpfD) van de huidige DB-pensioenregeling naar een nieuwe SPR pensioenregeling per 1-1-2026. Ik ben als projectleider verantwoordelijk voor de gehele migratie en transitie.

 • Mede propositie bepaling voor de gehele Wtp van Pension Services
 • Omzetting en herinrichten IT systemen Azure/Salesforce
 • Omzetten en herinrichten rekenkern AxyLife samen met Lumera
 • Aanpassen mutaties, processen, procesbrieven en portalen voor Wtp/SPR
 • Testen van alle wijzigingen (IT-testing, UAT, Volume & performance test, ketentest, schaduwdraaien, actuariele testen e.d.)
 • Beschikbaar maken van terugwerkkende kracht mutaties en processen binnen de nieuwe SPR regeling, maar ook tussen DB en SPR regeling
 • Samenwerken en gesprekspartner met Directie Capgemini, Pensioenfonds, Accountant, Actuaris, Custodion en vermogensbeheerder
 • Transitie naar nw SPR regeling & “Invaren” van oude rechten (interne waardeoverdracht van DB rechten naar SPR rechten)
 • Aansturen project-team en coördinatoren: Business, productowner, procesowners, Finance & actuariaat, Business analisten, IT-team (NL, India, Vietnam)
 • Rapportage richting Pensioenfonds, Intern management, AFM en DNB inzake dit project/programma.
 • Participeren in Management team Capgemini Pension Servces

MT lid Capgemini Pension Services